Logo szpitala w Branicach

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bpa Józefa Nathana w Branicach

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Platforma stabilometryczna ALFA

Platforma stabilometryczna ALFA

Platforma stabilometryczna ALFA jest nowoczesnym urządzeniem służącym do treningu równowagi i jego oceny pacjentów po udarach, urazach głowy, ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona i dysfunkcjami mięśniowymi, a w szczególności dla pacjentów z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Ponadto poprawia orientację ułożenia części własnego ciała i czucia głębokiego oraz ułatwia rekonwalescencję po skręceniach i złamaniach stawu kolanowego i skokowego.

KORZYŚCI:
- poprawa zmysłu równowagi,
- nauka prawidłowej postawy ciała,
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną,
- poprawa koordynacji mięśniowej.