Logo szpitala w Branicach

Specjalistyczny Szpital im. ks. bpa Józefa Nathana w Branicach

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Zamierzone cele rehabilitacji osiągamy poprzez:

 • indywidualne dobrane do pacjenta ćwiczenia usprawniające,
 • nowoczesne metody reedukacji nerwowo-mięśniowej,
 • mobilizacje stawów,
 • pionizacja i nauka chodzenia,
 • inne niezbędne ćwiczenia,
Fizykoterapia - nowoczesna bieżnia

Nowoczesna bieżnia

 • Elektroterapia,
 • Światłolecznictwo,
 • Laseroterapia,
 • Ciepłolecznictwo,
 • Krioterapia miejscowa,
 • Magnetoterapia,
 • Terapia ultradźwiękami,
 • Hydroterapia,
 • Masaż leczniczy,
 • EEG Biofeedback.
Fizykoterapia - światłolecznictwo - Lampa Q light

Fizykoterapia - światłolecznictwo - Lampa Q light

Fizykoterapia - światłolecznictwo - Laser

Fizykoterapia - światłolecznictwo - Laser

Elektromiograf MyoPlus

Elektromiograf MyoPlus

Terapeuci zajęciowi prowadzą zajęcia manualne, plastyczne, rozwijające percepcję i pamięć wzrokową, ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i małą, gry i zabawy logiczne, trening umiejętności społecznych, ćwiczenia z zakresu mowy i myślenia, muzykoterapię i arteterapię.

Terapia zajęciowa - turniej szachowy
Terapia zajęciowa - turniej szachowy
Terapia zajęciowa - zajęcia manualne
Terapia zajęciowa - zajęcia manualne

Psycholodzy zajmują się diagnostyką i wczesną terapią dysfunkcji poznawczo – behawioralnych u osób z ogniskowym lub uogólnionym uszkodzeniem mózgu. Gabinety wyposażone są w neuropsychologiczne narzędzia diagnostyczne oraz pomoce używane do tzw. wczesnej rehabilitacji nastawionej na odbudowę utraconej funkcji. Ponadto pracownie posiadają aparaturę do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback oraz system RehaCom, który jest rodzajem komputerowo wspomaganej rehabilitacji funkcji poznawczych.

Psychoterapia - System RehaCom

System RehaCom

W gabinecie neurologopedy terapią objęci są pacjenci z zaburzeniami mowy o charakterze afazji, dysartrii i apraksji mowy. Ponadto rehabilitowane są osoby z zaburzeniami połykania (dysfagią). W terapii afazji poza standardowymi metodami, wykorzystywany jest program komputerowy Afa-System, zawierający zestaw programów treningowych służących do ćwiczenia podstawowych funkcji językowych (tworzenia i rozumienia wypowiedzi językowych, czytania i pisania).

AFA System

AFA-System

Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz stosowane przez nas sprawdzone techniki i metody leczenia usprawniającego, zapewniają szybkie odzyskanie sprawności ruchowej, a w wielu przypadkach powrót do pracy zawodowej.